“Verschillen zien en overeenkomsten trainen”

Met de slogan ‘vuist onder de kin’ werden de deelnemers op de NVJJL training van zondag 12 maart jl. door Richard de Bijl 8e dan, gewezen op de realistische manier van trainen, welke nodig zijn in het Ju no kata, Kime no kata en het Kodokan goshin jutsu.

Alles gaat om de principes van het verplaatsen, balansverstoring en uiteindelijk je  eindtechniek. Richard wist de groep te inspireren door niet alleen te vertellen wat je moet doen, maar ook de nadruk te leggen op de details van “hoe sta je er zelf in”.

Zijn doelstelling is duidelijk: “Train realistisch in de zuivere vorm”. Dat kost veel oefentijd. We hebben allemaal leermomenten die we ons eigen willen maken. Dat betekent kennis maken met Shu– alles proberen, Ha – alles wat je leert een vorm geven en tenslotte Ri –  het uiten van de volmaakte vorm.

In gesprek met de judoka’s erkent Richard dat het lastig is om in een vaste vorm te trainen.

Je doet het altijd samen in harmonie. Zijn advies is helder: train realistisch in de zuivere vorm. Dat kost veel oefentijd, maar het zal je winst opleveren. Heel interessant is hoe Richard de beleving van de vuist onder de kin benadrukt.

Bij de training in het Ju no kata ontwikkel je de stoot door energie op te laden in de vuist. Bij het Kime no kata geef je de stoot in de vorm van een explosie. En bij het Kodokan goshin jutsu is de timing van de explosiviteit van belang. Uit alles blijkt dat het veilig stellen en onder controle brengen van belang is om daarna het geheel af te maken met bijv. klem, schop, enz.

 

Als extra aanvulling gaf Richard de Bijl de groep nadrukkelijk aan dat de aanval echt moet zijn en dat er pas gereageerd wordt op het laatste moment . Er is geen “point of return”.

 

In zijn afsluiting keek Richard even terug naar hoe het vroeger ging. Kata gaf in het verleden veel onenigheid met de gedachten van velen die dachten dat ze het wel wisten. Nu hebben we veel meer kennis van zaken tot ons genomen met diverse “keypoints”. Een reden dat we er meer plezier in hebben gekregen met veel leermomenten. Richard de Bijl, een spontane docent die nadrukkelijk aanwezig is om zijn gevoelens in wat hij voelt. Hij weet met veel inspiratie het aan een ander door te geven.

Met de zin “Judo, het houdt nooit op” werd deze training met tevredenheid afgesloten.