door Rolf Tijssen

Een diploma alleen is al lang niet meer genoeg in onze samenleving. Om je Budovak goed te kunnen uitvoeren is het ook van belang om over een bepaalde set vaardigheden te beschikken Die vaardigheden doe je meestal niet op tijdens de opleiding, maar ontwikkel je in je dagelijkse werkpraktijk. Maar ook bij workshops met inspiratietrainingen.

Een vaardigheid binnen het judo en jiujitsu zijn een bepaalde technieken waar iemand erg goed in is. Vaardigheden worden meestal ontwikkeld en geperfectioneerd door oefening en praktische ervaring. Het leren en beheersen van een vaardigheid gaat dus verder dan alleen het opdoen van theoretische kennis van feiten en begrippen.

Hoewel de begrippen vaardigheden en competenties vaak door elkaar worden gebruikt, bestaat er wel een duidelijk verschil tussen de twee. Het belangrijkste verschil is dat een competentie ruimer en breder is dan een vaardigheid. Een competentie bestaat meestal uit kennis, een aantal vaardigheden en de nodige gedragskenmerken. Eigenlijk zijn vaardigheden dus praktische onderdelen van een bredere competentie.

Waarom is het belangrijk om vaardigheden te blijven ontwikkelen
Jezelf blijven ontwikkelen en actief nieuwe vaardigheden leren is niet alleen een natuurlijke menselijke behoefte, maar ook vanuit praktisch oogpunt een slim en verstandig voornemen. Er zijn dan ook verschillende redenen om vaardigheden continu te blijven ontwikkelen en aan te scherpen.

Blijven leren en trainen vergroot je kansen op resultaten op de tatami en zorgt ervoor dat jouw kwalificaties en vaardigheden meegroeien met de veranderende eisen die worden gesteld. Je hersenen zijn te vergelijken met spieren; veelvuldige training houdt je brein in een goede conditie en zorgt ervoor dat je (nieuwe) vaardigheden beter en sneller ontwikkelt. Door jezelf voortdurend nieuwe vaardigheden en kennis eigen te maken, neemt je hersenkracht toe. Het ontwikkelen van een breed spectrum aan vaardigheden maakt je flexibeler. Het resultaat: je kunt sneller schakelen en beter inspelen op onverwachte situaties, Het blijven ontwikkelen van vaardigheden vergroot je kans op succes.

Training en workshops
Je kunt vaardigheden ontwikkelen door het volgen van klassikale trainingen, cursussen of workshops. Workshops zijn fijne lesvormen om een specifieke vaardigheid te leren. Denk bijvoorbeeld aan een specifieke NVJJL training met een onderwerp die jou inspiratie biedt.

Maak een planning met vaste leermomenten
Het aanbrengen van structuur in je leerplan maakt het gemakkelijker om nieuwe vaardigheden snel onder de knie te krijgen. Kies bij voorkeur leermomenten die aansluiten bij je natuurlijke levensritme. Een ochtendmens zal bijvoorbeeld het maximale uit zijn training halen door vroeg te beginnen. Anderzijds zijn er ook mensen die pas later op gang komen. Fysieke trainingen komen dan beter tot hun recht als ze worden ingepland voor het middaguur. Herkenbaar zijn de NVJJL trainingen op de zondagmorgen van 10.00-12.15 uur.

Zorg voor feedback
Om geleerde vaardigheden optimaal in de praktijk te brengen, is het belangrijk dat er gedurende het leerproces ook geregeld feedbackmomenten worden ingepland. Goede feedback biedt namelijk mogelijkheden tot reflectie die essentieel zijn voor elke leerervaring.

Neem daarom de tijd om elke dag stil te staan bij je ontwikkeling. Wat gaat goed? Wat wil je in het vervolg nog beter doen? Door te reflecteren kun je je persoonlijke ontwikkeling versterken en meetbaar maken.

Profiteer van ervaring
Het voortbouwen op bevindingen en ervaringen van anderen is de sleutel tot het succes van de menselijke soort. Die wijsheid gaat ook op bij het ontwikkelen van vaardigheden. Welke mensen ken je die ervaring hebben met de vaardigheid die je wil ontwikkelen? Hebben ze tips voor je? En wat zijn eventuele valkuilen waar je rekening mee moet houden?

Leer van de experts
Sta open voor andere lesgevers. Bestudeer deze experts binnen jouw vakgebied. Waarom zijn ze zo goed en waaraan hebben ze hun autoriteit te danken? Doe hier je voordeel mee en gebruik de trucs, ervaringen en kennis van de besten in hun vak om je eigen bestand aan vaardigheden uit te breiden.

Stel jezelf realistische doelen
Stel jezelf een doel en maak dit doel concreet en realistisch. Maak een doel niet te groot en daardoor onoverkomelijk. Het gevolg hiervan is namelijk dat je gedemotiveerd raakt of er helemaal niet aan begint. Het ontwikkelen van een vaardigheid moet gepaard gaan met een realistisch, positief en uitdagend doel dat inspireert om elke dag aan jezelf te werken.

Onderneem actie
Een vaardigheid omvat meer dan alleen theoretische kennis. Hoewel de theorie je een bepaalde basis verschaft, vereist het ontwikkelen van een vaardigheid dat je op een gegeven moment praktisch aan de slag gaat met de materie. ‘Leren door te doen’ is essentieel voor het ontwikkelen of aanscherpen van een vaardigheid.

Ken jezelf
Tot slot is ook zelfkennis essentieel bij het aanleren van vaardigheden. Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Welke kwaliteiten, talenten en karaktereigenschappen die je bezit kunnen bijdragen aan het leren van een bepaalde vaardigheid? Door jezelf deze vragen te stellen, ontstaat het inzicht dat nodig is vaardigheden te ontwikkelen.

Bedenk dat ieder mens is uniek en niemand is gelijk. Alles gaat gepaard met wat je denkt, wat je doet en vooral wat je uitstraalt.  Niets gaat vanzelf. We hebben allemaal een inspiratiebron nodig.   Kijk wat dit artikel met je doet.    Veel succes.