Is Kata “kunst” Of “een opgevoerd kunstje”

Wie tekent of schildert, wil zo goed mogelijk zijn gevoelens neerzetten op papier of doek. In je gevoel moet alles kloppen zodat je een persoonlijke tevredenheid mag neerzetten.  Uiteindelijk is het jouw creativiteit gevuld met een bewuste creatie. Daarom is kunst een bewuste creatie die gepaard gaan met vaardigheden.

Kijken we naar de definitie van kunst, dan lezen we: “Kunst is een uitgebreid begrip, maar in het algemeen wordt onder kunst verstaan dat het een product is van creatieve menselijke uitingen”. Wat voor de één kunst is, kan voor de ander gewoon een schouderophalend iets zijn. Uiteindelijk is kunst een bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding.

Wanneer is iets kunst?  Iets wordt echt kunst als de maker er in slaagt de ander te overtuigen van haar of zijn bedoeling achter het kunstwerk. Goede kunst geeft de ander een nieuwe ervaring of inzicht(en). Wanneer dit niet zo is, dan is het een voorstelling of een dingetje. Met deze definities van o.a. de schilderkunst komen we steeds dichter bij “kata als kunst”.

Kata staat voor routine. Een kata is een ‘vorm’, oefeningen die bestaan uit een aantal standaardbewegingen op volgorde. De bedoeling van deze ‘vorm’ is dat het zodanig vaak wordt herhaald dat het inslijt in het geheugen en een automatisme wordt voor de spieren. In een echte gevechtssituatie zal bij een aanval de reactie een reflex zijn zonder erover na te hoeven denken. Ofwel we krijgen bewust bekwaam gedrag en dat geeft rust.

Door het continu inzetten en herhalen van bewegen, balans verstoren en uiteindelijk je eindtechniek in kata te realiseren, zal het een routine worden met de juiste bewegingen in een gevormd ritme. Het zal een routine worden om op deze manier anders te gaan denken met inzicht gevormd door verbeterde handelingen.

Een kata wat niet begrepen wordt, geeft het inzicht van abstracte kunst dat geen betekenis, verhaal of zelfs een enkele verklaring heeft.

Een kata wat niet begrepen is, wordt beoordeeld als een kunstje wat wordt opgedragen zonder inhoud of achterliggende gedachtes.

Abstract schilderen en (snel) een kata aanleren geeft vrijheid
Het mooie van abstracte kunst is dat er geen goed of fout antwoord bestaat. Abstracte kunst staat open voor een veelzijdigheid aan interpretaties. Dat zie je ook bij degene die kata beoefent en het niet begrijpt en/of beheerst. Abstracte kunst staat voor vrijheid; je hebt de vrijheid om het kunstwerk een eigen, persoonlijke betekenis te geven. Wanneer je dit vaker doet, kun je jezelf aanleren om een persoonlijke visie te reproduceren op het kunstwerk.

Datzelfde geldt voor de kata training: wanneer je jezelf niet verbetert maar door gaat in de momenten van “zo kan het ook”, dan ga je jezelf momenten aanleren en geloven in je eigen onzin met beperkingen.

Wie kata begrijpt en zich ontwikkelt, komt tot de ontdekking dat er een essentiële rol ontstaat tussen twee specifieke gedragsroutines van uke en tori bij het ontwikkelen van de continu lerende handelingen.

Twee spreekwoorden zeggen meer dan genoeg: “Het is makkelijk zat als je niet weet hoe het moet”, en “Iets wat je niet weet, kun je ook niet aanleren”

De kunst begint eerst daar waar de nabootsing eindigt.  M.a.w. als we het gaan begrijpen en de trainingen daar op aanpassen, dan wordt ‘Kata kunst’.