De jaarlijkse ledenvergadering een bijeenkomst met waardering, kennis en kwaliteit.

De 76e ledenvergadering op zondag 26 mei 2024 in Wijk bij Duurstede gaf zoals elk jaar weer aan waar de NVJJL voor staat. Bij ontvangst werd iedereen getrakteerd op koffie met gebak. Daarna werd in een tijdsbestek van 1,5 uur diverse onderwerpen besproken en doorgenomen. Met tevredenheid kunnen we concluderen dat de NVJJL groeiend is qua nieuwe leden. Dit heeft o.a. te maken met het toelaten van de jeugdjudo/jiujitsu leiders niveau 2.

 

Wat opmerkzaam is:

-De financiële commissie kon wederom vaststellen dat er een correcte boekhouding op na wordt gehouden en dat de NVJJL een gezonde verenging is die met zorg wordt beheerd.

-Bij de bestuursverkiezing werden Ad Rebel (voorzitter) en Sander v.d. Hoek (bestuurslid) herkozen voor de komende 3 jaren.

-Na de rondvraag introduceerde Richard de Bijl het laatste kataboekje ‘Kodokan Goshin jutsuom daarna het 1e exemplaar uit te reiken aan voorzitter Ad Rebel.

Met kennis en kunde zijn nu alle 7 kata’s vertaald vanuit het Japans in het Nederlands. Een dank aan de werkgroep die hier 5 jaar aan heeft gewerkt. De bedoeling is dat deze boekjes in de tas van de judoleraar komt om tijdens het beoefenen van kata het boekje te openen, in te zien en te beoefenen wat de kodokan heeft vastgesteld. De doelstelling is helder: ‘als je iets wilt beoordelen, dan spreek je eerst af wat je gaat beoordelen. Door het vast te leggen en op te schrijven voorkom je afwijkingen’. Met tevredenheid werd de vergadering gesloten en konden de leden kennismaken met de lezing van Rolf Tijssen over ‘het voorkomen van vallen bij ouderen’. Ad Rebel ging daarna verder met een paar praktijkmomenten hoe je op eenvoudige wijze diverse valbreek technieken kunt aanleren.

Voordat iedereen naar huis ging kregen alle aanwezige leden een lunch aangeboden en…. een (passend) NVJJL trainingsjasje.

Hieruit blijkt dat kennis en kwaliteit binnen de NVJJL alleen maar kan bestaan als je verbinding maakt.