Opgeven

Wanneer u niet automatisch betaald komen er € 5,- administratiekosten bij.

Ik geef mij op als:

NAW gegevens


Betaling

afschrijving


Bijlagen

Kopie diploma leraar A/B c.q. nivo 2 of Bewijs van deelname aan een door de overheid erkende cursus voor het behalen van een leraar diploma.

Opzeggingen dienen voor 1 december van het jaar bij ons in bezit te zijn, om per 1 januari van het jaar dat volgt niet meer lid te zijn van de NVJJL.