9 januari 2020

De laatste NVJJL-workshop van 2019 op zondag 8 december jl werd door Richard de Bijl 8e dan gegeven. Zijn doelstelling in de training was helder. Ga makkelijk beginnen, doe vooral niet te veel ineens en geef elkaar het vertrouwen. Een paar simpele voorbeelden die een enorme waarde hebben om een les te doen slagen. We hebben het over “Shu-ha-ri”.

Shu-ha-ri is ontstaan uit de Japanse vechtkunst. Het is een gefaseerd geheel van interacties tussen Sensei (leraar) en leerling, met het doel de leerling tot meesterschap te brengen bij het uitoefenen van vaardigheden. Shu-ha-ri bestaat uit drie fasen (Shu, Ha en Ri) en wordt ook gezien als een onconventioneel innovatiemodel.

Richard de Bijl, een grootmeester met grote kennis, wist de groep judoleraren te inspireren met “O-uchi-gari” en in de 2e helft van de training met de “Waki-gatame” in de aanleerfase (Shu), positie (Ha) en de timing (Ri).

Richard gaf aan dat vooral in de aanleerfase diverse momenten kunnen voorkomen die je beslist alleen kunt doen om de bewegingen eigen te laten maken (trek de oefening/techniek uit elkaar - Gé Koning). En wat belangrijk is in de beginfase is ‘het vastpakken’ (kumi kata).

Wat doet dat met je? De “Ha” fase geeft aan dat je behoefte hebt aan aanwijzingen. Daarom is de ‘positie’ belangrijk om o.a. de spanning aan te voelen en contact te maken met je lichaam. Doordat je sneller en behendiger gaat worden, komt uiteindelijk de timing naar voren. In deze training werd goed zichtbaar hoe je met je armen kunt werken om naar de juiste timing te komen in deze O-uchi-gari. De “Ha” fase geeft uiteindelijk aan dat je durft te judoën met verplaatsen, duwen en rechtop te judoën. Het geeft geen competitiedrang, de techniek wordt gestudeerd. De doelstelling is simpel. Er moet een blauwdruk van jezelf ontstaan om momenten eigen te maken.

En dan de “Ri” fase met diverse trainingsvormen zoals:

Kakari-geiko. Tori valt aan en uke verdedigt

Yaku-soku-geiko. Vrij oefenen met weerstand

Randori

Randori betekent niet zoals wij het benoemen “competitie”, maar “de vrijheid nemen”.

Als je goed bent in randori, dan ga je de wedstrijden leuk vinden, aldus Richard de Bijl.

Deze “Shu-ha-ri” training gaf zeker 15 verschillende oefenvormen aan. Heel mooi maar een valkuil voor ons als docent om dit ineens te trainen (Gé Koning gaf ooit aan: “Zorg dat je het rustig doet. Verkoop nooit je waar. Zorg dat je wat achter de hand hebt om verder te kunnen gaan”).

Een nuttige training waarin we teruggefloten werden naar de momenten van ontwikkelingen. Vaak gaan we te snel naar het eindresultaat en daardoor besteden we te weinig aandacht aan de vaardigheid aanleren en deze vast te houden.