9 februari 2020

5 minuten

Anco Bulk, docent met vele bewegingsvaardigheden maar ook veeleisend voor zichzelf met een hobby van vraag en antwoord. Daarnaast niet te vergeten zijn verzamelwoede om alle Dick Bos boekjes te kunnen analyseren.

De eerste workshop van dit jaar op zondag 19 januari jl. was verrassend, inspirerend met de zelfverdedigingsmomenten van toen.

De kundigheid maar zeker ook het uitvogelen hoe iets tot stand is gekomen, heeft er toe geleid dat Anco Bulk zich heeft verdiept in de vele acties die in de strips en boekjes zijn verschenen van Dick Bos. Beter bekend als Maurice van Nieuwenhuizen (Maurice Van Nieuwenhuizen schreef vanaf 1940 een tiental boekjes over zelfverdediging, jiujitsu en judo.De eerste serie boekjes van Dick Bos verscheen aan het begin van de 2e wereld oorlog.) Anno 2020 zijn deze boekjes waardevol en hoog in prijs. Voor Anco Bulk een reden om ze allemaal te verzamelen.

Als docent op de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding wist Anco de groep jiujitsuka’s i.s.m. zijn collega Cor Moerman een training te geven waarin hij op een uitstekende manier de strips ging analyseren en deze te verbinden met dynamische methodieken. Met het meenemen van zijn verzameling “Dick Bos”-boekjes werd de training gestart met de visie “oude wijn in nieuwe zakken”. Deze workshop werd opgebouwd met leerprocessen van nu en de realiteit van toen!

De Dick Bos specialiteiten werden in deze training vakkundig belicht en doorgenomen. Denk aan de sutemi “Tomoe nage” waarin je eronder kruipt bij bijv. een stormaanval. Net iets anders dan wat wij tegenwoordig trainen. De aandacht van Anco ging naar de opbouw en feedback van deze techniek om de doelstelling duidelijk te maken. Als bewegingsdocent is Anco Bulk duidelijk: “Ga eerst bewegen en dan pas analyseren”. Ook de “Kata guruma” was destijds een favoriete Dick Bos techniek. Ook hier gaf Anco de nadruk de beweging compleet te analyseren zowel bij aanval en verdediging om daar naar toe te werken. Met het accent vanuit de aanval met een stoot naar voren en het rollen als de verdediging werd het voor iedereen duidelijk.

Anco Bulk is duidelijk in zijn visie. Kata guruma wordt op wereldniveau altijd gedaan. Hoe het wordt toegepast en aangeleerd is altijd persoonlijk. In de loop der jaren zijn er vele variaties ontstaan. Uiteindelijk verandert alles. Bij de Dick Bos actie kwamen geen variaties in aanval en verdediging. Direct reageren was uiteindelijk de oplossing.

De 3e techniek die veelvuldig in diverse boekjes naar voren kwam was de “Seoi-nage”. Met het accent op de omvatting van achteren en hulp aan derden werd er een andere denkwijze aangeleverd bij de jiujitsuka’s . Dat ‘zien en doen’ twee werelden zijn, bewees Anco door te trainen in een slag met een touw. De vraag aan de deelnemers was duidelijk. “ Wanneer kom je in actie om te verdedigen?”. Ga eerst de beweging volgen en dan doen.

In het 2e gedeelte werden diverse grondtechnieken doorgenomen waarin de beenklemmen veelvuldig naar voren kwamen. Of we nu over de zelfverdedigingsacties van ruim 75 jaar geleden praten of acties van heden, elke beweging heeft te maken met “Waarnemen, beslissen en uitvoeren”. Dat zal altijd zo blijven. Deze workshop gaf aan dat alles een doelstelling heeft en dat de basis lang geleden is ontstaan door de directheid van aanval/verdediging met de momenten die wij destijds in het kersenbloesem systeem 1e t/m 6e graad hadden. Een prachtige training die met herinneringen en aanpassingen de vaardigheden hebben verstevigd.