9 maart 2020

4 minuten

Je moet het wel doen. Een uitspraak van Mas Blonk 8e dan, die de groep judodocenten op zondag 9 februari jl. samen met zijn Uke Alexander Baard kennis liet maken met zijn judodenk- en bewegingswijze.

Mas Blonk, 76 jaar, mag zeker niet gekenmerkt worden met de momenten van vanzelfsprekend, maar is wel makkelijk denkend. Een docent/collega met internationale ervaringen en altijd bezig met de bevestiging van kunnen en realiteit. Mas staat open voor positieve kritiek en wil meegaan als het wat oplevert. Niet willen en bewust anders doen levert hem negatieve energie en strijdlustigheid om te bewijzen dat het anders kan. Mas is kritisch en vindt de judobeweging (breedtesport) slecht. Zijn stelling is duidelijk : “We zullen met elkaar ernaar moeten streven om judo te leren”

De training aan de 18 judodocenten gaf een inzicht in de “Tai-sabaki” volgens het Kodokan principe, waarin Mas stimuleert voor veel bewegen over de tatami. Voor velen wellicht geen nieuws, maar toch goed om weer eens te horen en te voelen dat vanzelfsprekendheid altijd een andere weg wil zoeken. Met andere woorden “een training met diverse bevestigingen”.

De vertaling vanuit het Japans over de doelstelling van de “Tai-sabaki” gaf Mas Blonk inspiratie om er daadwerkelijk mee te gaan werken.

Tai-sabaki volgens het Kodokan principe: “Gebruik de beweging om de positie van je lichaam te veranderen en van richting te veranderen tijdens het reageren op de technieken van je tegenstander en het opzetten van eigen technieken”

Mas Blonk beweegt makkelijk en is vooruitstrevend. Sinds de jaren ‘90 maakt hij gebruik van

ontwijktechnieken. Daarnaast maakt hij gretig gebruik van het “Kawaishi-systeem”. Als voorbeeld de “Sukui-nage”. Deze wordt nagenoeg niet meer gedaan. Voor hem een reden om dit o.a. weer toe te passen. “Wees zuinig op je senioren. Judo gaat kapot door alleen maar aandacht te besteden aan wedstrijden”, aldus Mas Blonk. Senioren die de smaak hebben gevonden willen blijven bewegen op diverse manieren. Een taak voor de leraar om bezig te blijven met ontdekken en ontwikkelen. De meeste leraren zijn goedwillende amateurs en doen alleen wat noodzakelijk is. Eén van de redenen volgens Mas is dat het Kawaishi-systeem hierdoor minder is geworden. Kenmerkend was destijds dat de technieken in stilstand werden uitgevoerd en niet in beweging.

Bijscholen moet je blijven doen. De NVJJL is daar een voorbeeld van. Niet één keer, maar blijvend. Deze workshop gaf inzicht met doeltreffende voorbeelden. Momenten die we beslist weer mogen toepassen in de breedtesport.

Mas Blonk ziet, kijkt en wil het zelf uitbreiden. Niet voor niets heeft hij veel senioren die hij wekelijks inspireert!