1e deel: 10.00-12.15 uur

"Van theorie naar praktijk, van de achtergrond naar de voorgrond"

Docenten: Yos Lotens en Edgar Kruyning.