1e Deel

10.00-12.15 uur   Het lesgeven aan kinderen en jongeren met een “rugzak”

is een mooie uitdaging om te weten te komen of je aan iedereen een goede budo-les kan geven.

Docent:                 Marco Borst